Toegankelijkheid


Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat wil dat iedereen, zonder of met een permanente of tijdelijke functiebeperking, haar online diensten gemakkelijk kan gebruiken. Daarom werken we continu aan het verbeteren van de digitale toegankelijkheid op deze website.

Toegankelijkheidsverklaring van deze website

In de Wet Digitale Overheid staat dat websites van overheden moeten voldoen aan de toegankelijkheidseisen EN 301 549/WCAG 2.1. Overheden moeten daarover verantwoording afleggen in een gepubliceerde toegankelijkheidsverklaring. Deze verklaring geldt voor circulairinkopen.nl en is opgesteld op 21-11-2023.

De status van deze website is: Voldoet gedeeltelijk (B). Bekijk de volledige verklaring op www.toegankelijkheidsverklaring.nl. Hier vindt u de meest recente onderzoeksrapportage

Hoe verbetert het ministerie de digitale toegankelijkheid?

Vanuit het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat verbeteren wij de digitale toegankelijkheid door:

  • Toegankelijkheid vanaf de start. Bij nieuwe websites letten we vanaf de start bij elke stap op de toegankelijkheid. Denk aan het ontwerp-, bouw en content.
  • Onderzoek naar de status van de toegankelijkheid. Deskundigen onderzoeken (onderdelen van) de website op toegankelijkheid. Gevonden knelpunten lossen we waar mogelijk duurzaam op. 
  • Kennis bij medewerkers. Met een campagne voor onze medewerkers verhogen we de bewustwording over het belang van Digitale Toegankelijkheid en wat hierbij komt kijken. Voor diverse medewerkers maken wij opleidingen en e-learning beschikbaar.

In het dashboard digitoegankelijk vindt u toegankelijkheidsverklaringen van andere websites waar het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat verantwoordelijkheid voor is.

Problemen met toegankelijkheid melden

Heeft u vragen of opmerkingen? Of wilt u een pagina gebruiken die niet toegankelijk is? Dan kunt u contact opnemen met mvi@rws.nl. 
Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging. We informeren u over de voortgang en de uitkomst. Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.