Home

Het team Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI) bij Rijkswaterstaat stimuleert in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat circulair inkopen in Nederland en wereldwijd. Zo werken we mee aan de realisatie van een circulaire economie. Onze focus ligt daarbij op de sectoren ICT, textiel, kunststoffen, facilitair en infrastructuur. Samen brengen we circulair inkopen in de praktijk. Op deze website vindt u meer informatie over onze werkzaamheden, kennisdocumenten en actuele ontwikkelingen uit de leernetwerken en (internationale) samenwerkingen.