CityLoops: steden in Europa op weg naar circulariteit

Nederland wil in 20250 klimaatneutraal zijn, maar hoe gaan we dat voor elkaar krijgen? Onder andere door circulair inkopen. En om kleine en middelgrote steden in Europa te helpen met experimenteren en opschalen van hun circulaire inkoop, is er nu een handboek en een toolkit. Hiermee kunnen circulaire inkopers direct aan de slag, vertelt MVI-teamlid Monica Sanchez-Groeneweg 

groepsfoto cityloops

Deze toolkit en het handboek komen voort uit City Loops, een Europees project waar 7 steden vier jaar aan meededen. Het doel? Verschillende afvalstromen niet langer weggooien, maar hergebruiken. Hierbij is bij de deelnemende steden ook gekeken naar circulair inkopen. Sanchez-Groeneweg: ‘In Europa staan we bekend als koploper op dit gebied, Rijkswaterstaat heeft een goede reputatie als het gaat om circulair inkopen. Het is belangrijk om dit ook over onze grenzen op de agenda te zetten, want een circulaire economie stopt niet in Nederland. Onze handelspartners over heel de wereld willen we hierin meenemen, hierin is Europa een eerste mooie stap.’

Welke rol speelde Rijkswaterstaat?

‘Binnen City Loops gingen we als Rijkswaterstaat met de deelnemende steden aan de slag. We hebben kennissessies gedaan, workshops gegeven en hebben een circulair inkopen-scan gedaan. Zo wisten we precies waar de steden stonden en konden we samen de voortgang bewaken. Bodø, een stad in Noorwegen, heeft onze aanbevelingen overgenomen en heeft circulair inkopen opgenomen in hun gemeente. Ze zagen in dat hier veel circulaire winst mee te halen is. Maar ook Porto en Mikkeli (Finland) zijn bezig om afspraken vast te leggen over circulair inkopen. Het is bijzonder dat ze – voor hen – zoiets nieuws als circulair inkopen meteen invoeren en mee gaan werken. Daar ben ik toch wel trots op!’

Wat was volgens jou de grootste uitdaging?

'Het in de praktijk brengen van circulaire inkooppraktijken! Deze uitdaging lag met name op het gebied van organisch afval, waarbij het diverse karakter ervan het een complex vraagstuk maakte met diverse betrokken disciplines. Ook bleek het een uitdaging om duurzaamheid en circulariteit hoog op de agenda te krijgen bij kleinere gemeenten. Zij hebben te maken met beperkte budgetten en andere prioriteiten.'

Welke belangrijke lessen heb je geleerd?

'Soms moet je even terugblikken om te realiseren dat je al mooie stappen hebt gezet. Het integreren van circulair inkopen in de bredere organisatorische strategieën van de steden had de focus. Daarbij is er een enorme diversiteit in cultuur als je kijkt naar de steden. Zo is bijvoorbeeld de werkcultuur in Zuid-Europa echt heel anders dan die in Scandinavië. Iedere stad is in die zin anders en bewandelt haar eigen pad om een circulaire stad te worden.'

En nu?

'Bij CityLoops is de opgedane kennis gedocumenteerd en gebundeld in handboeken en webapplicaties, zodat andere steden gemakkelijk gebruik kunnen maken van de geleerde lessen en expertise. Er wordt nu gekeken naar het stadsmetabolisme, een van de resultaten van het project, waarbij elke stad de impact analyseert om kringlopen van grondstoffen te sluiten en daarmee stappen zet richting een circulaire toekomst.'