ICT

Er zijn veel uitdagingen voor duurzaamheid bij het maken van laptops, telefoons en andere informatie- en communicatietechnologie (ICT). Denk aan het gebruik van energie, grondstoffen en chemische stoffen en aan arbeidsrechten van producenten. Door beter en minder in te kopen en producten duurzaam te gebruiken en af te danken, kunnen organisaties de milieu-impact van ICT sterk verminderen. 

Wat doet het team Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI)?

Op het vlak van ICT werkt het team MVI aan twee lang lopende programma’s: het Circular and Fair ICT Pact en de Buyer Group ICT.

Circular and Fair ICT Pact

Het team MVI voert het secretariaat van CFIT. In juni 2021 is het Circular and Fair ICT Pact gelanceerd. Deelnemers van het pact werken samen om ICT circulair en eerlijker te maken. Omdat de ICT-sector een internationale sector is, is internationale samenwerking erg belangrijk. Bijvoorbeeld door inkoopkracht samen te voegen en de vraag naar duurzame producten af te stemmen. Zo geef je een duidelijk signaal af aan marktpartijen. Maar we moeten ook kritisch kijken naar onze eigen organisaties om ICT duurzamer te maken. Dat kan door minder in te kopen en producten langer te gebruiken. Deze uitgangspunten hebben we vastgelegd in het CFIT Framework for Circular and Fair ICT Procurement . Kijk voor meer informatie op de projectwebsite van CFIT (Engels).

Contact of meer informatie?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met CFIT@rws.nl.

Buyer Group ICT

De Buyer Group ICT is een samenwerking van Vlaamse en Nederlandse organisaties die ICT verduurzamen via inkoop. Zij zetten zich in om de  ICT in hun eigen organisatie te verduurzamen. Marktpartijen en andere organisaties zoals kennisinstituten en ecolabel kunnen zich ook aansluiten bij de Buyer Group. De Buyer Group heeft een marktvisie en strategie opgesteld, om inkopers op weg te helpen bij het duurzaam inkopen van werkplekapparatuur.

Samen met de Vlaamse overheid maakt het team MVI de Buyer Group mogelijk. De leden krijgen een nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws over het duurzaam inkopen van ICT. Ook organiseert het team workshops en webinars die deelnemers handvatten bieden om stappen te zetten in de eigen organisatie. Voor inkopende (publieke) organisaties worden er ‘kopgroepen’ georganiseerd. Deze kopgroepen wisselen kennis en ervaring uit, bijvoorbeeld over het duurzaam inkopen van software.

De Buyer Group ICT maakt ook onderdeel uit van het Circular en Fair ICT Pact. Zo deelt de Buyer Group hun kennis met andere landen. En zo zorgen we ervoor dat internationale kennis ook in Nederland wordt verspreid. 

Contact of meer informatie?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met BuyerGroupICT@rws.nl.