Ons werk

Het team Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI) helpt inkopende organisaties bij circulair inkopen. Wij brengen zowel nationaal als internationaal samenwerking tot stand tussen sectoren, overheden en markten. Dit doen wij onder meer via praktijkgerichte leernetwerken, Buyer Groups, trainingen en presentaties. Onze ervaring en kennis van de praktijk zetten wij om in beleidsadviezen en de ontwikkeling van instrumenten, die het organisaties makkelijker maken om circulair in te kopen. Onze focus ligt daarbij op de sectoren ICT, textiel, kunststoffen en infrastructuur.