Infrastructuur

Het klimaatakkoord, de energietransitie en de stikstofproblemen zorgen voor grote uitdagingen in de grond-, water- en wegenbouwsector, ook wel infrastructuur. Hoe zorgen we dat bijvoorbeeld onderhoud aan viaducten of het aanleggen van nieuwe wegen zo duurzaam mogelijk gebeurt? 

Wat doet het team Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI)?

Het team MVI ondersteunt verschillende Buyer Groups rond dit onderwerp. Ook deelt het team kennis in het buitenland over duurzaam inkopen in de grond-, weg- en waterbouw. Deze presentaties gaan onder meer in op de beste prijs-kwaliteitverhouding, milieukostenindicator (MKI) en circulaire ontwerpprincipes in de infrastructuur.

Buyer Group Zero Emissie Bouwmaterieel

Wist u dat Nederlandse land- en bouwwerktuigen per jaar ruim 2 megaton CO2 uitstoten? En dat dit 8 procent van de totale CO2-uitstoot van het Nederlandse verkeer is? Dit probeert de Buyer Group Zero Emissie Bouwmaterieel (ZEB) te verminderen. 

ZEB doet dit door als groep een marktvisie en inkoopstrategie te ontwikkelen. In de visie staat welke kansen zij zien voor verduurzaming en in de strategie hoe ze dit toepassen in aanbestedingen. Het doel is om hiermee sneller bouwmaterieel zonder CO2-uitstoot te gebruiken bij verschillende infrastructuurprojecten.

Meer weten? Download de marktvisie Zero Emissie Bouwmaterieel.

Wilt u meer weten of zelf meedoen aan deze Buyer Group? Neem dan contact op met het secretariaat op: buyergroupzeb@rws.nl.

Buyer Group Verkeersborden en bewegwijzering

De Buyer Group Verkeersborden en bewegwijzering verduurzaamt borden en bewegwijzering. Om dit voor elkaar te krijgen, heeft deze Buyer Group in samenwerking met marktpartijen een marktvisie opgesteld. Hiermee wil de Buyer Group de markt stimuleren de inkoop van verkeersborden en bewegwijzering te verduurzamen. Bekijk ook het stappenplan om direct aan de slag te gaan met het duurzamer inkopen van verkeersborden. 

Het doel hiervan is om CO2-uitstoot en afval terug te dringen en minder primaire grondstoffen te verbruiken. Hiervoor is het nodig om allereert te verkennen of er mogelijkheden zijn voor versobering. Is het plaatsen van een nieuw bord echt nodig en kunnen borden die niet meer functioneel zijn worden verwijderd? Daarnaast stimuleert de Buyer Group inkopers en wegbeheerders om borden te hergebruiken, door bijvoorbeeld reparatie of beter te recyclen of door deze te produceren van duurzame biobased materialen.

Wilt u meer weten of zelf deelnemen aan deze Buyer Group? Neem dan contact op via het contactformulier.

Buyer Group Grondstromen

Nederland staat voor een aantal uitdagingen, zoals de woningbouwopgave, de aanleg van infrastructuur en het voorbereiden van ons landschap op het veranderende klimaat. Bij deze project komen grote hoeveelheden grond vrij en is er grond nodig. Grondstromen zijn binnen projecten één van de grootste materiaalstromen. Door grond hoogwaardig te gebruiken willen we het gebruik van primaire grondstoffen reduceren, alle materialen hoogwaardig hergebruiken en de uitstoot van fijnstof en stikstof verminderen. 
 
In de Buyer Group Grondstromen werken publieke opdrachtgevers (gemeenten, provincies, waterschappen en Rijkswaterstaat) samen aan een marktvisie en inkoopstrategie voor circulair hoogwaardig gebruik van grond. Deze visie en strategie wordt via projecten getest in de praktijk. 
 
Wilt u meer weten of zelf deelnemen aan deze Buyer Group, bent u benieuwd naar onze resultaten of heeft u zelf een project waar wij van kunnen leren? Neem dan contact met ons op via het contactformulier.

Buyer Group Duurzame Wegverhardingen

Nederland telt zo'n 140.000 kilometer aan wegen en deze hebben regelmatig onderhoud nodig. Hoe zorgen de opdrachtgevers van dit onderhoud ervoor dat dit zo duurzaam mogelijk gebeurt? Dat is waar de Buyer Group Duurzame Wegverhardingen zich mee bezighoudt. 

Het doel van de Buyer Group is om duurzamere productie van asfalt en asfaltmengsels te stimuleren. Dit doen we door kennis te delen en andere wegbeheerders mee te krijgen met duurzaam inkopen. De groep heeft een marktvisie opgesteld voor duurzaam inkopen van wegverharding. 

Wilt u meer weten of zelf deelnemen aan deze Buyer Group? Neem dan contact op via het contactformulier.