Kunststoffen

Plastic is overal en we gebruiken het in ontzettend veel producten. Te veel van deze producten komen terecht bij het afval en in het mileu. Zo vervuilt plastic steeds meer ons milieu. 

Het is duidelijk dat we onze manier van leven en consumeren moeten aanpassen om dit plasticprobleem aan te pakken. Door circulair in te kopen en te kiezen voor producten die beter zijn voor het milieu, kunnen we dit probleem oplossen.

Wat doet het team Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI)?

Het team MVI werkt op verschillende niveaus samen om de vervuiling door plastic te verminderen. Dit doet het team door duidelijk te maken hoeveel ingekocht plastic overbodig is en dit te verminderen. Dit gebeurt internationaal, nationaal, regionaal en op bedrijfsniveau. 

Hierbij heeft het team de volgende aanpak:

  • Producten ontwerpen voor circulariteit: producten moeten makkelijker gerepareerd, hergebruikt en gerecycled kunnen worden.
  • Vermijden van complexe materialen: vermijden van moeilijk te recyclen producten of samengevoegde materialen.
  • Plastic vervanging: waar mogelijk worden plastics vervangen voor producten zonder kunststoffen en die volledig gerecycled kunnen worden.
  • Lokale recycling bevorderen: specifieke kunststoffen moeten in de plaatselijke afvalverwerking gerecycled kunnen worden.

Met deze aanpak stimuleren we het gebruik van gerecyclede kunststoffen door het hergebruik van bestaande materialen te bevorderen. Deze aanpak draagt bij aan onze doelstellingen om de vraag naar gerecycled plastic te vergroten, de recyclebaarheid te verbeteren en het gebruik van schadelijke stoffen te verminderen.

Buyer Group Circulaire Kunststoffen: Verfemmers

In de Buyer Group Verfemmers werken verschillende partijen uit de keten samen aan volledig circulaire verfemmers. Van inkopers tot producenten en van inzamelaars tot sorteerders en brancheverenigingen.

Om antwoord te krijgen op de vraag wat er nodig is om verfemmers volledig circulair te maken, heeft de Buyer Group een marktvisie en -strategie ontwikkeld. Hierin staat welke kansen zij zien voor verduurzaming en hoe de toepassing van gerecycled kunststof (recyclaat) in verfemmers vergroot kan worden. Tegelijkertijd heeft CE Delft, een onafhankelijk onderzoeks- en adviesbureau, een onderzoek gepubliceerd over het milieuvoordeel van recyclaat in verfemmers. 

Wilt u meer informatie of deelnemen aan deze Buyer Group? Neem dan contact op via het contactformulier