MVI-criteriatool

De MVI-criteriatool helpt organisaties die inkopen bij het vertalen van hun duurzaamheidsambities naar concrete inkoopcriteria. Dat betekent dat ze de tool kunnen gebruiken om hun manier van inkopen beter te laten passen bij de ambities die ze hebben voor duurzaamheid. 

Wat doet het team Maatschappelijk Verantwoordelijk Inkopen (MVI)?

Naast de ontwikkeling van de MVI-criteriatool, zorgt team MVI ervoor dat de criteria, afspraken en ambitieniveaus actueel zijn. Dit gebeurt eens in de anderhalf jaar en hier zijn verschillende experts bij betrokken.

850 minimimeisen en gunningscriteria

In de MVI-criteriatool staan ongeveer 850 minimumeisen en gunningscriteria voor 46 verschillende productgroepen. Van ICT tot dienstauto’s, van catering tot verhuisdiensten, van mobiele werktuigen tot renovatie van complete kantoorgebouwen er zijn altijd criteria die u kunt gebruiken om uw eigen aanbesteding duurzamer of circulairder te maken. Bekijk de MVI-criteriatool.

Voor wie is de tool bedoeld?

Veel (publieke) organisaties die aanbestedingen doen gebruiken de tool, niet alleen de Rijksoverheid maar ook veel gemeenten, waterschappen en provincies. Ook wordt de tool regelmatig bezocht vanuit het buitenland en daarom is er ook een Engelstalige versie van de MVI-criteriatool.