Textiel

In Nederland gebruiken we veel textiel. Het zit bijvoorbeeld in kleding, meubels, gebouwen en voertuigen. De productie van textiel heeft een grote impact op mens en milieu. Het is één van de meest vervuilende industrieën. Door textiel circulair in te kopen, moedigen we producenten aan om hun productieproces circulair te maken en arbeidsomstandigheden te verbeteren.

Wat doet het team Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI)?

Het team MVI ondersteunt de Buyer Groups Circulair textiel en Textiel in de zorg. Binnen deze groepen leren de inkopers van elkaar, delen ze goede voorbeelden en bepalen samen een marktstrategie om zo circulair en eerlijk mogelijk in te kopen. Door afspraken te maken over circulair inkopen, worden producenten gestimuleerd om de ontwikkeling van circulair textiel te versnellen.

Buyer Group Circulair textiel

De Buyer Group Circulair textiel maakte in 2021 een marktvisie boa-kleding voor de circulaire inkoop van werkkleding voor buitengewoon opsporingsambtenaren. Namens de markt werkten de branchevereniging Modint en verschillende leveranciers mee aan de marktvisie. ProRail, de gemeenten Leeuwarden, Rotterdam en Amstelveen en Aalsmeer hebben de marktvisie in de praktijk toegepast. De Buyer Group deelt en verspreidt geleerde lessen en verbetert de marktvisie in de praktijk.

Meer weten? Download hier de volledige Marktvisie boa-kleding. 

Contact of meer informatie?
Heeft u interesse om aan te sluiten bij deze groep? Neem dan contact op via: buyergrouptextiel@rws.nl

Buyer Group Textiel in de zorg

Mondkapjes, schorten, lakens. De zorgsector gebruikt veel textiel. De productie daarvan kost veel energie en grondstoffen. Om het aanbod in duurzaam textiel te vergroten en verder te ontwikkelen, moet de vraag veranderen. Daarom werkten in de Buyer Group Textiel in de zorg inkopers en leveranciers samen aan het verduurzamen van operatiejassen en chirurgisch afdekmateriaal.

Onder begeleiding van het team MVI en MVO Nederland, is een marktvisie opgesteld die ziekenhuizen helpt om een duurzamere keuze te maken in hun inkoopproces. Onafhankelijk adviesbureau CE Delft onderzocht voor deze Buyer Group wat precies de duurzamere keuze is.

Download hier de Marktvisie Textiel in de zorg.

Contact of meer informatie?
Wilt u meer informatie? Neem dan contact op via het contactformulier