Circulair inkopen

We staan vaak niet stil bij hoeveel grondstoffen we gebruiken. Het voelt heel normaal dat we alles kunnen kopen, gebruiken en weggooien. Maar veel grondstoffen zijn schaars. Dat betekent dat we er niet veel meer van hebben. Door zomaar dingen weg te gooien die we kunnen hergebruiken, zetten we deze schaarse grondstoffen onder druk. En bij het winnen en produceren van grondstoffen zien we grote transporten, milieuvervuiling en sociale misstanden.

Waarde creëren in een circulaire economie

In een circulaire economie zorgen we ervoor dat we zo weinig mogelijk afval maken. En dat we bestaande materialen en producten zo lang mogelijk hergebruiken. Als een product het einde van zijn levensduur bereikt, gebruiken we de materialen waaruit het product bestaat zoveel mogelijk opnieuw binnen onze economie. Zo creëren we waarde.

Circulaire economie stimuleren met inkoop

Alle bedrijven en organisaties in Nederland kopen opgeteld enorm veel producten en diensten in. Daarom kun je de circulaire economie stimuleren met circulair inkopen. Bij circulair inkopen neemt de gebruiker van een product of dienst de verantwoordelijkheid om de negatieve effecten op het milieu te verminderen. Dit kan door eisen te stellen aan waar ze vandaan komen, hoe ze gemaakt worden, hoe ze gebruikt worden en hoe ze afgedankt worden. Circulair inkopen werkt het best als iedereen zijn verantwoordelijkheid neemt. Zo komt de circulaire economie een stap dichterbij.

Uitgangspunten circulair inkopen

Uitgangspunten die vaak worden gebruik zijn:

  1. De juiste materialen gebruiken die recyclebaar, gerecycled of biobased* zijn;
  2. Zo min mogelijk materiaal gebruiken;
  3. Zo weinig mogelijk afval door productie, inkoop, gebruik en afdanken aan te passen;
  4. Zoveel mogelijk waarde behouden van producten en grondstoffen om deze zo lang mogelijk te blijven gebruiken;
  5. Het herstellen van natuurlijke systemen;
  6. Zoveel mogelijk materialen hergebruiken uit een product dat aan het eind van zijn levensduur is. 

Er zijn meerdere instrumenten en strategieën die je helpen om circulair in te kopen. Je leest er meer over bij projecten en voorbeelden.