Inkopen voor een betere toekomst

Kolding, Denemarken is een koploper als het gaat over circulaire principes. Maar dit was lang niet altijd zo. Kim Ankjær Nielsen, projectmanager circulaire economie en verantwoordelijk voor het circulaire inkoopproject voor de afvaldienst van de gemeente, legt uit hoe de gemeente deze circulaire overstap maakte.

vrachtwagen

Om te onderzoeken hoe de gemeente Kolding circulaire principes beter kon toepassen in de bedrijfsvoering, werd al snel over de landsgrenzen gekeken. Zo werd de afdeling Afvalbeheer projectpartner en voerden ze experimentele circulaire pilotprojecten uit in het Interreg NSR ProCirc project. Volgens Kim Ankjær Nielsen, projectmanager circulaire economie, was het belangrijk om samen te werken met partijen die voorliepen op dit gebied. En te sparren met internationale vakgenoten, waar je volgens hem veel van kunt leren. ‘Wat bijzonder is, is dat je eerst gewoon wat ideeën en ambities hebt over circulariteit, dan onderdeel wordt van een project, en drie jaar later ben je opeens zelf een beetje een koploper!’

Andere manier van denken

Het ProCirc pilotproject voor afgedankte voertuigen van de gemeente Kolding wil van fossiele brandstof naar een duurzamer alternatief, zoals waterstof of elektriciteit. ‘Je kunt een auto die rijdt op benzine makkelijk vervangen voor eentje die elektrisch rijdt. Maar daar gaat het niet om. We wilden circulair denken introduceren – de leerfase, de cultuurverandering, de andere mindset. Het gaat erom dat we hier op een andere manier over nadenken. Hierbij is het belangrijk om te zorgen dat je medewerkers snappen waarom je iets doet en dat ze erachter staan. Zo zorg je voor draagvlak.’

Drie manieren voor draagvlak

Houd het simpel
Nielsen: ‘Onze eerste taak was om het begrip circulariteit te vertalen naar iets simpels. En om onze medewerkers uit te leggen dat circulariteit iets is wat ze misschien zonder te weten al doen in hun werk.”

Zo was er een voorman die – zonder het te weten – al circulair bezig was. Waar containers eerst op willekeurige volgorde stonden, liet de voorman ze nummeren en kregen ze een vaste plek. Nielsen: ‘Heel simpel. Maar het verkorte ritjes waardoor de uitstoot afnam en uiteindelijk de wagens langer meegaan. Met dit soort voorbeelden zagen medewerkers in dat ze al bijdragen aan de circulaire transitie.’

Geef medewerkers verantwoordelijkheid
Om obstakels in het inkoopproces – bijvoorbeeld bij de aanschaf van nieuwe vuilniswagens – te voorkomen, hebben Nielsen en zijn team besloten dat ze vroeg in het proces bij elkaar komen. ‘Zo kunnen we nagaan met welke circulaire principes we rekening kunnen houden. Dit presenteren we vervolgens aan de inkopers, zij krijgen de verantwoordelijkheid voor deze beslissing. Dit werkt anders dan wanneer ze van bovenaf te horen krijgen hoe ze het moeten doen.’ 

Lessen delen
Wat Nielsen leerde van meer ervaren partners in het ProCirc netwerk: deel alles weer met andere gemeenten. Nielsen: ‘We hebben contact met een landelijk forum voor duurzaam inkopen en geven veel presentaties over dit onderwerp. Dat is volgens mij de basis van deze Europese projecten. Kennis delen. Niet alleen over grenzen, maar ook tussen gemeenten en regio’s op nationaal niveau.’ 

Geïnterviewde

Kim Ankjær Nielsen, projectmanager in de circulaire economie en leider van de circulaire inkooptransitie, gemeente Kolding, Denemarken.
 

Artikel van North Sea Region

Dit artikel is eerder verschenen op de website van North Sea Region. Bovenstaand artikel is een verkorte versie. Het artikel is ook in het Engels beschikbaar.