Handreiking: Op weg naar regeneratief Facilitair Management

Deze handreiking geeft opdrachtgevers en aanbestedende diensten handvatten voor hoe zij een duurzame ambitie formuleren voor Facililitair Management. En hoe ze er vervolgens voor kunnen zorgen dat de inkopen die zij doen bijdragen aan deze duurzame ambitie. Daarnaast willen we met deze handreiking ook de markt informeren over hoe opdrachtgevers de komende jaren hun inkoopvraag in de markt gaan zetten. Leveranciers kunnen met deze handreiking ook aan de slag met hun eigen duurzame organisatieambitie en inzoomen op hoe zij hun producten en diensten inkopen of aanbieden.

De handreiking gaat in op hoe u een duurzame ambitie voor uw organisatie formuleert, hoe u verder kunt kijken dan alleen het verduurzamen van de status quo, welke samenwerkingsvormen daarbij passen en hoe u ervoor zorgt dat u de duurzame ambitie vertaalt naar uw aanbestedingen zodat u gezamenlijk met uw (gecontracteerde) leveranciers kan werken aan een regeneratieve bedrijfsvoering.