Facilitair management

Als facilitair professional zie je veel diensten en producten in de organisatie voorbijkomen. Dit betekent dat je invloed uit kunt oefenen tijdens de inkoop, het beheer en de uitstroom van producten en diensten binnen een organisatie. Bijvoorbeeld bij de diensten ICT (systemen en hardware), catering, gebouwbeheer, bedrijfskleding, kantoorbenodigdheden en de groenvoorziening binnen een pand. Dankzij deze unieke positie kun jij maatschappelijke impact maken.

Wat doet het team Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI)?

Het team MVI ondersteunt diverse netwerken die te maken hebben met facilitair management. Er is een community circulaire bedrijfsvoering actief, deze komt voort uit de Buyer Group Facilitair en bedrijfsvoering. Daarnaast zijn er ook losse Buyer Groups die zich richten op ICT en textiel. In deze netwerken wordt kennis uitgewisseld en een marktvisie opgesteld over hoe er meer circulair gewerkt kan worden.

Community circulaire bedrijfsvoering

De Buyer Group Facilitair en bedrijfsvoering heeft sinds begin 2023 veel geleerd over het in de praktijk brengen van duurzaam inkopen van facilitaire producten en diensten. Er zijn CO2 quickscans uitgevoerd om per organisatie te bekijken waar je het meest kan bereiken.

Daarnaast is er een visiedocument opgesteld om inkopende organisaties en de markt te helpen bij het circulair inkopen van facilitaire producten en diensten.

Vanaf januari 2024 gaat dit netwerk op in de FM community circulaire bedrijfsvoering. De community bestaat uit aanbieders en inkopers van facilitaire producten en diensten. Samen werken zij aan het verder verduurzamen van facilitair management. Dit moet onder andere leiden tot een gezamenlijke marktvisie en een praktische vertaling naar de aanbestedingspraktijk.

Wilt u meer weten of u aansluiten bij deze community? Neem dan contact op via het contactformulier.