Buyer Groups

Binnen een Buyer Group werken inkopers en opdrachtgevers samen aan het verduurzamen van de inkoop van bepaalde producten. De partijen in een Buyer Group maken samen een visie en een strategie. Hierin staat vermeld welke kansen zij zien voor verduurzaming en hoe de partijen dit in de praktijk brengen via aanbestedingen. Het is de bedoeling dat ze deze visie en strategie binnen twee jaar gaan uitvoeren in hun aanbestedingen. Dit moedigt de markt aan om duurzame oplossingen te ontwikkelen die passen bij een concrete, breed gedragen behoefte.

Wat doet het team Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI)?

Het team MVI is betrokken bij verschillende Buyer Groups. Binnen deze Buyer Groups werken we samen aan een marktvisie en -strategie. Dit doen we door marktverkenning, door te praten met marktpartijen, door te leren van elkaars ervaringen en we werken samen bij het bedenken van specificaties en gunningscriteria.

In onderstaand overzicht staan de Buyer Groups waar we bij betrokken zijn:

Infrastructuur

  • Buyer Group Verkeersborden en bewegwijzering
  • Buyer Group Duurzame wegverharding
  • Buyer Group Zero emissie bouwmaterieel 
  • Buyer Group Grondstromen

Meer informatie over deze Buyer Groups staat op de pagina over Infrastructuur

Textiel

  • Buyer Group Textiel in de zorg
  • Buyer Group Circulair textiel

Meer informatie over deze Buyer Groups vind u op de pagina over Textiel

Kunststoffen

  • Buyer Group Verfemmers
  • Buyer Group Landbouwfolies

Meer informatie over deze Buyer Groups vind u op de pagina over Kunststoffen

ICT

  • Buyer Group ICT hardware
  • Buyer Group ICT software

Meer informatie over deze Buyer Groups staat op de pagina over ICT

Samenwerking PIANOo

Team MVI werkt hierbij samen met PIANOo, het expertisecentrum voor aanbesteden.