Ketensamenwerking binnen de Buyer Group FM en FM Koplopersgroep

Er is een belangrijke verandering gaande binnen het facilitaire werkveld. Duurzaamheid staat steeds vaker op de agenda. En gelukkig maar, want vanuit Facility Management (FM) kun je veel impact maken tijdens de inkoop, het beheer én de uitstroom van grondstoffen binnen een organisatie. 

Groepsfoto met veel mensen voor een raam. Iedereen gooit z'n handen in de lucht.

Bij sommige organisaties staat duurzaamheid bovenaan op de agenda. Daarom zijn we vorig jaar gestart met twee initiatieven: de FM Koplopersgroep en de Buyer Group FM. Beiden programma’s zijn in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (via de programma's VANG Buitenshuis en Circulair Inkopen) uitgevoerd door PHI Factory. 

De Buyer Group FM is erop gericht om meerdere opdrachtgevende organisaties bij elkaar te brengen en de krachten te bundelen om circulaire doelstellingen te realiseren via het inkopen van facilitaire producten en diensten. De ambitie die we samen hebben gesteld is:

‘In 2030 dragen de organisaties die verbonden zijn aan de FM Buyer Group bij aan een regeneratief FM, dagen de markt hierop uit en delen actief de marktvisie die als resultaat uit deze Buyer Group volgt’

Binnen de Buyer Group werken publieke en private opdrachtgevers gezamenlijk aan een gedeelde marktvisie. Het uiteindelijke doel van de Buyer Group FM is een gezamenlijke marktvisie voor circulair inkopen binnen FM. Deze marktvisie bevat handvatten om dit vervolgens te vertalen naar de aanbestedingspraktijk.

De Koplopersgroep bestaat uit facilitaire aanbieders en is gericht op afvalpreventie, het voorkomen van afval en toewerken naar zero waste. Het doel van de koplopersgroep is dat de betrokken partijen hun diensten leren aanbieden met minder materiaalgebruik. Iedere deelnemer heeft een klantcase waar acties op het gebied van zero waste worden toegepast. Het gevolg daarvan is afvalvermindering bij hun klanten.

Groepsfoto met heel veel mensen

En er gebeurt iets magisch als je deze twee groepen bij elkaar brengt. Tijdens het programma van de Buyer Group FM hebben we marktpartijen en inkopende partijen samengebracht. Het afstemmen van vraag en aanbod is namelijk heel belangrijk, alleen gebeurd dit in de praktijk nog te weinig. We communiceren vaak met elkaar via papier en voeren zelden het goede gesprek over het behalen van ambities en wat beide partijen daarvoor nodig hebben. Tijdens deze sessie hebben we eerst met elkaar ‘geklaagd’ over wat duurzaamheid nog in de weg staat:

  • er wordt nog te gespecificeerd uitgevraag;
  • er mist vertrouwen in elkaar;
  • bewijslast voor duurzaamheid is lastig;
  • geen ruimte voor innovatie;
  • niet gunnen op maatschappelijk rendement.

Vervolgens hebben we dit met elkaar omgedraaid naar een ware knuffelcirkel waarin de gezamenlijke ambitie om toe te werken naar Regeneratief Facility Management in 2030 volledig en letterlijk omarmd werd. Het toverwoord hierbij is: elkaar vertrouwen – ‘Ga ervan uit dat diegene met wie je zaken doet, het beste met je voorheeft' werd er gezegd.